اطلاعات تماس

شماره های تماس 09143018923 – 09133665526 – 04132640148

 

نشانی دفتر کاری تبریز جاده تبریز آذرشهر بعدازنیروگاه حرارتی شهرك صنعتــی غــرب تبریــز، انتهــاي خیــابان اول ، قطــعه 23

 

نشانی کارخانه تبریز جاده تبریز آذرشهر بعدازنیروگاه حرارتی شهرك صنعتــی غــرب تبریــز، انتهــاي خیــابان اول ، قطــعه 23

 

کد پستی 5197165185

ارتباط با ما